Aktualne kursy w Latin Moves:
0

Practis taneczny

Regulamin szkoły tańca w Krakowie

REGULAMIN KURSÓW TAŃCA  - LATIN PROJECT MOVES

 

 

 

1.                  Organizatorem kursów tańca prowadzonych przez instruktorów Latin Project Moves w Krakowie jest Agencja Artystyczno -  Eventowa Tomasz Januszek.

 

2.                  Kursy tańca odbywają się na  :
                - sali fitness Politechniki Krakowskiej, ul. Skarżyńskiego 1,   
                - sali fitness Politechniki Krakowskiej, ul. Kamienna 17,
                - sali fitness klubu Fitness Sprint, ul. Św Filipa 9a.
            Lokalizacje mogą ulec zmianie. Przy zapisie na kurs tańca prosimy o dokładne sprawdzenie, w której lokalizacji odbywają się zajęcia.

 

3.                  Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się z REGULAMINEM KURSÓW TAŃCA Latin Project Moves. Instruktor ma prawo odmówić wstępu na zajęcia jeśli kursant nie stosuje się do regulaminu studia.

 

4.                  Terminy zajęć oraz cennik znajdują się na stronie internetowej www.latinproject.pl oraz www.latinmoves.pl

 

5.                   Liczba miejsc na kursach jest ograniczona, pierwszeństwo do uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które dokonały wcześniejszej rezerwacji miejsc, następnie osoby z listy rezerwowej, na końcu osoby bez rezerwacji.

 

6.                  Opłaty za zajęcia oraz forma zapisów na kursy zostały szczegółowo opisane w zakładce ZAPISY na stronie www.latinproject.pl oraz na stronie www.latinmoves.pl

 

7.                  Rezerwacja miejsca na kursie następuje dopiero po uregulowaniu opłaty za zajęcia.

 

8.                  Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego karnetu na dane zajęcia.

 

9.                  Każdy kursant otrzymuje karnet, który ma obowiązek okazywać instruktorowi przed każdymi zajęciami.


9a.                W przypadku karnetów na kursy średnio- i zaawansowane (trwające 4 kolejne tygodnie) Kursant chcący kontynuować naukę powinien wykupić nowy karnet na ostatnich zajęciach aktualnego poziomu lub najpóźniej PRZED pierwszymi zajęciami nowego poziomu.


9b.                Na drugich i trzecich zajęciach nowego poziomu nie ma możliwości wykupienia całego bądź połowy karnetu. Kursant jest zobowiązany do opłacenia osobno pojedynczych zajęć (zgodnie z CENNIKIEM), w których chce uczestniczyć


10.              Jeśli Kursant nie zgłosi wcześniej swojej nieobecności na zajęciach nie ma możliwości odrobienia zajęć.W przypadku kursów na poziomie podstawowym kursant może odrobić nieobecność na innej grupie po uzgodnieniu terminu i grupy z instruktorem. Ze względu na charakter zajęć średniozaawansowanych i zaawansowanych kursant nie ma możliwości odrobienia utraconych zajęć.

 

11.              11. Osoby posiadające karty Multisport (Benefit), Ok. System, Fitflex zobowiązane są do wpłacenia zwrotnej kaucji w wys. 60zł na poczet 1 miesiąca kursu. Kaucje wprowadzone są na wyszczególnione w CENNIKU kursy.


11.a Kaucja wpłacona na poczet kursu jest zwrotna. W każdym momencie można zrezygnować z kursu i odebrać kaucję. Jej wysokość jest zależna od obecności uczestnika na zajęciach (4 obecności – stan kaucji 60zł, 2 obecności –stan kaucji 30zł).


11.b Osoby posiadające karty Multisport (Benefit), Ok. System, Fitflex, które wpłaciły kaucje na kurs mogą zgłosić jeden raz nieobecność ( w trakcie trwania karnetu, tj. jeden raz na każde 4 zajęcia). Gdy nieobecność ta zostanie zgłoszona min. 24h przed zajęciami poprzez e-mail na info@latinproject.pl kaucja za nią nie zostanie potrącona. Każda kolejna zgłoszona i/lub niezgłoszona nieobecność (na danym poziomie) skutkuje potrąceniem z kaucji 15zł/1 zajęć.

 

12.              Karnety na zajęcia mają określoną ważność i nie podlegają przesunięciu na inny termin.

 

13.              W przypadku choroby Instruktora Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia go innym nauczycielem.

 

14.              Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do podania adresu e-mail, na który może być  wysłana informacja o ewentualnych zmianach w grafiku kursów, bądź o ewentualnym odwołaniu zajęć . Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność poinformowania uczestnika o zmianach w kursach.

 

15.              W wyjątkowych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i zorganizowania ich w innym terminie.

 

16.              Rozpoczęcie kursu jest uwarunkowane minimalną liczbą uczestników.

 

17.              W przypadku kursów na poziomie podstawowym kursant może odrobić nieobecność na zajęciach w swojej grupie na innej grupie po uzgodnieniu terminu i grupy z instruktorem. Ze względu na charakter zajęć średniozaawansowanych i zaawansowanych kursant nie ma możliwości odrobienia utraconych zajęć.

 

18.              W przypadku rezygnacji z nauki organizator zwraca 50 procent kwoty stanowiącej równowartość kwoty za niewykorzystane godziny zajęć.

 

19.              W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby o wyraźnych przeciwwskazaniach lekarskich do zajęć z wysiłkiem fizycznym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje zaistniałe podczas zajęć.

 

20.       Wstęp na salę tylko w obuwiu zmiennym.


21
.       Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek przestrzegać regulaminu placówki, w której odbywają się zajęcia.


Akceptujemy

Kalendarz

Wideo

Najbliższe kursy/wydarzenia


salsa kraków,kursy salsy w Krakowie,kursy tańca w Krakowie, szkoła tańca Kraków, reggaeton Kraków, salsa ladies styling, salsa solo dla kobiet, rumba kubańska, afro dance
pierwszy taniec,izolacje bodymovement,organizacja imprez firmowych,salsa solo,salsoteka Kraków, salsa kubańska,Latin Moves,Kamienna 17,30-001 Kraków,504 070 597


Kursy salsy w Krakowie z Latin Project - dołącz do nas na Facebooku